ARSDIVINA

Den gudomliga konsten

.Startsida .Ars Divina .Utställningar i Ateljé Götesdotter .Gunnels konst .Gunnels utställningar .Gunnels böcker

.Om Gunnel - en presentation .Evenemang i Ateljé Götesdotter .Kontakt

Hallå alla medlemmar i ARS DIVINA! VÄLKOMNA på ÅRSMÖTE lördagen den 28 mars 2015 kl. 14.00! Efter årsmötesförhandlingar blir det kaffeservering och underhållning av RAGNAR CARLSSON på saxofon och ANDERS LENNARTSSON på gitarr. Eftermiddagen avslutas med utlottning av konst till 2014 års medlemmar. Vi har också speciella vinster till alla medlemmar som är närvarande på årsmötet. Så kom och vinn! Fri entré.

Förre landstingsrådet ÅKE LIND har varit ordförande i ARS DIVINAS Intresseförening sedan 2007. 2014, avgick han på grund av sjukdom. Jag, Gunnel Götesdotter, är otroligt tacksam för vad Åke har betytt för ARS DIVINA och för mig personligen. Han har varit ett stort stöd. Här ses Åke med sin dotter och ett konstverk av Gunnel Götesdotter.

ARS DIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM

* ARSDIVINA startades 2007 av konstnär  Gunnel Götesdotter och  påsken 2008 invigdes ARSDIVINA - Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum, ett museum enbart för skånska konstnärer.

Museet har redan nu blivit en välbesökt samlingspunkt för skånska och i Skåne verksamma konstnärer. Cirka 200 skånska  konstnärer är representerade med målningar, skulpturer och grafik. Samlingen utökas ständigt. Genom inköp, men också genom att vänliga människor donerar konst till museets samlingar.

Redan 2007 startades också ARS DIVINAS Intresseförening, som har till ändamål att stödja Gunnel Götesdotters arbete med museet ARS DIVINA. I ARS DIVINAS stadgar står det bland annat, att "Föreningen ska på olika sätt marknadsföra, sprida kunskap, intresse och förståelse för museets verksamhet och dessutom bidra till ökad insikt om den skånska konsten."

ARS DIVINAS styrelse 2014:Intresseföreningens ÅRSMÖTE ägde rum lördagen den 29 mars kl. 14.00.

Av föreningens medlemmar hade cirka 70 hörsammat inbjudan, som konstaterades vara stadgeenligt utlyst.Åke Lind, som varit föreningens ordförande sedan starten, avgick på grund av sjukdom. För sitt utomordentliga arbete för ARS DIVINA utsågs Åke Lind till hedersordförande i föreningen på livstid. Dessutom avtackades Margaretha Sundin och Göthe Persson med blommor.                                                                                                                      Till ordförande för årsmötet valdes Staffan Örneskans. Till ny ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Börje Bengtsson, Vittsjö. Staffan Örneskans kvarstår som vice ordförande. Sekreterare: Solveig Svensson, kassör och firmatecknare: Gunnel Götesdotter Örneskans, styrelseledamot: Jerker Thorvaldsson.

Efter mötesförhandlingarna bjöds på kaffe med hembakat och underhållning av Lonard Cohen-tolkaren Janerik Lundqvist, ackompanjerad av musikern Rune Lindqvist. Eftermiddagen avslutades med utlottning av tio konstverk till 2013 års medlemmar och fem konstverk till de vid årsmötet närvarande medlemmarna. 

Efter årsmötet 2014 ser alltså Intresseföreingen ARS DIVINAS styrelse ut så här:

Börje Bengtsson - ordförande

Staffan Örneskans - vice ordförande

Solveig Svensson - sekreterare

Gunnel Götesdotter Örneskans - kassör och firmatecknare

Jerker Thorvaldsson -styrelseledamot

Camilla Lagerstedt - Odgaard - suppleant

Bertil Månsson - suppleant

Arne Elowson - revisor

Anders Thorson - revisor

Eva Nilsson - revisorsuppl.

I valberedningen sitter Solveig Svensson, Elisabeth Bondesson och Kim Pettersson.

                                              *

"ETT RUM TILL GUDS ÄRA"

Den 18 augusti 2010 invigdes den sista etappen av kulturhusets renovering. Då stod övervåningen klar, som dels innehåller en fortsättning på museets samlingar av skånsk konst och dels en avdelning kallad "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". Ett kyrkorum med altare och religiös konst, skapat av Gunnel Götesdotter, för att man här ska kunna slå sig ner en stund, stressa av, kanske be en bön eller bara fundera över tillvarons mysterium. Kyrkorummet är välsignat av Gunnels make, kyrkherde emeritus Staffan Örneskans, som också har förrättat såväl bröllop som dop i "ETT RUM TILL GUDS ÄRA". 

ÖPPETTIDER 2015:  Fredagar, lördagar och söndagar kl. 13.00-17.00 

Under påskens konstrunda öppet: 10.00 - 18.00.

Under konsrundan i oktober öppet: 10.00 - 17.00

 

 

 

Ateljé Götesdotter ligger på Hågnarpsvägen i Bjärnum.

                             *

HJÄLP OSS -

BLI MEDLEM i Intresseföreningen för ARSDIVINA - NORDÖSTRA SKÅNES MODERNA KONSTMUSEUM!

Har du lust att bli medlem i ARSDIVINA - Intresseföreningen för Nordöstra Skånes Moderna Konstmuseum?
Årsavgiften är 175 kr ( 300 kr om ni är ett par )och 50 kr för barn upp till 18 år. Vill du bli ständig medlem betalar du 1.500 kr. På ditt medlemsnummer kan du vinna  konstverk och mycket annat!
Dessutom är det så att medlemmar i ARSDIVINA får 20 kronors rabatt på inträdesavgiften vid alla arrangemang i Ateljé Götesdotter / ARSDIVINA.

2014 var vi 187 medlemmar i ARS DIVINA. Vi vill gärna bli fler.  Vårt mål är 200 medlemmar under 2015!              

Bankgiro: 499-7292 (Snapphanebygdens Sparbank i Bjärnum)

VÄLKOMNA!